ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง

แผนกตรวจสุขภาพ

แผนกตรวจสุขภาพ (Check Up Center) ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้บริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมการวินิจฉัยโรค บําบัด และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี และลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล บุคลากร ตลอดจนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ด้วยความมุ่งมั่น...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

แผนกเวชปฏิบัติ-ทั่วไป

แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญของการดูแล การค้นหาสาเหตุ รักษา โรคทั่วไป และป้องกันโรค ทั้งโรคทั่วไปและโรคที่เกิดจากการทำงาน

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจรักษาและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกและข้อจากอุบัติเหตุต่างๆ

แผนกศัลยกรรมทั่วไป

แผนกศัลยกรรมทั่วไป บริการเฉพาะทาง - คลินิกศัลยกรรมให้บริการตรวจรักษาด้านศัลยกรรม มีแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมแต่ละสาขา ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรค เกี่ยวกับทางด้านศัลยกรรม เช่น ผู้ป่วยเป็นริดสีดวงทวาร, Cyst และก้อนเนื้องอก, ทำหมันชาย, ไส้เลื่อน, นิ่ว(ในถุงน้ำดี), ไส้ติ่ง, ฝี หรือหนองที่ต้องผ่าตัด, ฝีกัณฑสูตร เป็นต้น

แผนกรังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยาและภาพเพื่อการวินิจฉัย ให้บริการทางการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการตรวจ และวินิจฉัยแต่ละระบบ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทัยสมัย เพื่อให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ในการวินิจฉัยโรค และโรงพยาบาลได้จัดสรรค์เครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสามารถตรวจความผิดปกติของร่างกายได้อย่างละเอียด เพื่อให้ผลวิเคราะห์มีความแม่นยำและถูกต้องมากที่สุด

แผนกหู คอ จมูก

ศูนย์ หู คอ จมูก หู คอ จมูก เป็นอวัยวะสื่อสัมผัสที่สำคัญของร่างกาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอวัยวะสื่อสัมผัสนี้ จึงได้นำเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยร่วมกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญทางด้าน หู คอ จมูก โดยเฉพาะเพื่อให้การวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและนำไปสู่ผลการรักษาที่ได้ผลต่อผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้ศูนย์ หู คอ จมูก โรงพยาบาลการุญเวช จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศมารับบริการตรวจรักษาเสมอมา

แผนกสูตินารีเวช

แผนกสูตินารีเวช ให้บริการตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับสุภาพสตรี เช่น - ตรวจการตั้งครรภ์ รับฝากครรภ์ - ตรวจภายในเพื่อหาเซลล์มะเร็งด้วยวิธีที่ทันสมัยเห็นผลชัดเจน - รักษาโรคภายในสตรี ภาวะมีบุตรยาก - การวางแผนครอบครัว รวมถึงการคลอดโปรแกรมแบบเหมาจ่าย การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช การทำรีแพร์ เป็นต้น

แผนกจักษุวิทยา

แผนกจักษุวิทยา แผนกจักษุ เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันการมองเห็นโดยปกติเกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุวิ่งผ่านกระจกตาและเลนส์ตาไปตกพอดีบนจอประสาทตา จากนั้นจอประสาทตาจะส่งภาพซึ่งอยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้าไปยังสมองเพื่อแปลเป็นภาพที่เราเห็น ซึ่งหากภาพที่ชัดเจนตกบนจอประสาทตาพอดีเราจะเห็นภาพนั้นได้คมชัด ถ้ากำลังการรวมแสงของตาไม่ตกพอดีที่จอประสาทตาจะทำให้เกิดภาวะสายตาผิดปกติ

แผนกไตเทียม

บริการด้านต่างๆ ดังนี้ -ให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยโดยเครื่องไตเทียม -ให้คำแนะนำปรึกษาด้านโรคไต โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรมโรคไต -ให้บริการในการทำเส้นเลือดเทียม และเส้นเลือดถาวรเพื่อใช้ในการฟอกเลือด -ให้บริการ แนะนำเรื่องอาหารเฉพาะโรคไต

แผนกศูนย์หัวใจ

การวินิจฉัยโรคหัวใจ การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน ( EXERCISE STRESS TEST ; EST ) การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน เป็นการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินสายพาน

แผนกโรคผิวหนัง

แผนกโรคผิวหนัง รักษาโรคผิวหนัง โดยแพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคลอย่างใกล้ชิด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรม รอยยิ้มที่ดึงดูดเพศตรงข้ามและคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี โรงพยาบาลการุญเวช ได้เล็งเห็น ความสำคัญ ได้จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเพื่อความงามขึ้น ประกอบด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกสาขา อาทิ ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมตกแต่ง และบูรณะฟัน ทันตกรรมรักษาเหงือก ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน ทันตกรรมใส่ฟันและรากเทียม ศัลยกรรมช่องปาก

แผนกกุมารเวชกรรม

แผนกกุมารเวชกรรม เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจวินิจฉัยและรักษาเด็กในแต่ละช่วงอายุ เนื่องจากการดูแลเด็กในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกัน โดยมีการดูแลจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

แผนกไอซียู

แผนก ไอซียู บริการเฉพาะทาง ให้บริการในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ระบบต่าง ๆ ทั้งทางอายุกรรม, ศัลยกรรม, สูติกรรม ผู้ป่วยภาวะวิกฤตโรคหัวใจ รวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องการดูแลสังเกตอาการ และรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด ทีมบุคลากรทางการแพทย์ ทีมพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งได้รับการอบรมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ผ่านการฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นสูง และได้รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตอย่างสม่ำเสมอ

แผนกห้องปฏิบัติการ

แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลการุณเวช ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการโดยปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

แผนกห้องคลอดเด็กอ่อน

แผนกห้องคลอดเด็กอ่อน การเป็นคุณแม่นับเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงการเป็นแม่ที่ดีมีคุณภาพควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ โรงพยาบาล ปรารถนาให้ผู้หญิงทุกคนเป็นคุณแม่คุณภาพด้วยความพร้อมให้บริการดูแลรักษาที่มีมาตรฐาน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ