ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกกุมารเวชกรรม

แผนกกุมารเวชกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคเฉพาะทางในเด็กและตรวจรักษาโรคทั่วไป รวมทั้งการพัฒนาจิตใจสำหรับเด็ก โดยมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เรามีทีมแพทย์ในคลินิกเฉพาะทางที่ต้องใช้ประสบการณ์เป็นพิเศษในการรักษาโรคเฉพาะทาง ตลอดจนการให้คำปรึกษาสุขภาพด้านต่าง ๆ เช่น การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมมุมพักผ่อน พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องเล่นสำหรับเด็กแต่ละวัย เพื่อเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการแก่เด็กในขณะที่มารับบริการ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพเด็กโดยใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถดูแลทารกได้ตั้งแต่แรกเกิดอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย ตั้งแต่วินาทีแรกที่บุตรหลานของท่านลืมตาดูโลก และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การให้บริการคลินิกเฉพาะทาง
- ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับจิตเวชและพฤติกรรมผิดปกติ
- ตรวจวินิจฉัยรับปรึกษาเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนและการปรับตัวเข้าสังคม
-ตรวจวินิจฉัยเด็กที่มีพัฒนาการปรกติและล่าช้า ส่งเสริมศักยภาพเด็กและประเมินพัฒนาการเด็ก
- ตรวจวินิจฉัยเด็กที่มีปัญหาการนอนหลับและอารมณ์
- ตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจในเด็ก
- ตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก
- ตรวจวินิจฉัยการแพ้นมวัว ภาวะกรดไหลย้อน กระเพาะอาหารและหลอดอาหารอักเสบ ลำไส้อักเสบ อุจจาระร่วง ท้องผูก ภาวะปวดท้องเฉียบพลันและเรื้อรัง
- ตรวจวินิจฉัยภาวะตัวเหลือง ตาเหลืองในเด็ก ไวรัสตับอักเสบ ภาวะตับแข็ง ถุงน้ำดีอักเสบ
- ตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
- ตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในเด็ก

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกกุมารเวชกรรม : 02-5294533 ต่อ 1814

คณะแพทย์แผนกกุมารเวชกรรม

แพทย์หญิงชิดชนก ศรีเสริมโภค

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารเวช
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 8.30 -15.30  แผนกกุมารเวช
อังคาร 8.30 -15.30 แผนกกุมารเวช
พุธ -  
พฤหัสบดี 8.30 -15.30 แผนกกุมารเวช
ศุกร์ 8.30 -15.30 แผนกกุมารเวช
เสาร์ 8.30 -15.30 แผนกกุมาเวช