ศูนย์บริการทางการแพทย์

รังสีวิทยาทั่วไป

รังสีวิทยาทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

รังสีวิทยาทั่วไป

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

รังสีวิทยาทั่วไป

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์รังสีวิทยาทั่วไป : 02-9213400-9 ต่อ 2136,2137,2138

คณะแพทย์รังสีวิทยาทั่วไป

แพทย์หญิงทิพยธารา ธาราทิพย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 0900 -17.00 รังสีวินิจฉัย

 

แพทย์หญิงนิชรัตน์ อาลัยผล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 9.00-1700 รังสีวิทยาทั่วไป
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ปกรณ์ มีพาณิชย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 16.00 - 20.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -