ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกรังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

แผนกรังสีวิทยาและภาพเพื่อการวินิจฉัย ให้บริการทางการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการตรวจ และวินิจฉัยแต่ละระบบ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทัยสมัย เพื่อให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ในการวินิจฉัยโรค และโรงพยาบาลได้จัดสรรค์เครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสามารถตรวจความผิดปกติของร่างกายได้อย่างละเอียด เพื่อให้ผลวิเคราะห์มีความแม่นยำและถูกต้องมากที่สุด

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-เอกซเรย์ทั่วไป (X-Ray General)
-เครื่องตรวจส่องทางรังสี (Fluoroscopy)
-เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan)
-เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonography)
-การส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PAC)

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกรังสีวิทยา : 02-5294533 ต่อ 1224

คณะแพทย์แผนกรังสีวิทยา

ศ.นพ.นพดล วิฑิตสุวรรณกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวิทยา
ความชำนาญ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ประกาศนียบัตรรังสีร่วมรักษา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 17.00-20.00 แผนกรังสี
จันทร์ - -
อังคาร 17.00-20.00 แผนกรังสี
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ 17.00-20.00 แผนกรังสี
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงพียดา ปาร์ค

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวิทยา
ความชำนาญ : รังสีวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 8.00-17.00, 17-20 แผนกรังสี
อังคาร 8.00-17.00 แผนกรังสี
พุธ 8.00-17.00 แผนกรังสี
พฤหัสบดี 8.00-17.00 แผนกรังสี
ศุกร์ - -
เสาร์ 9.00-20.00 (เสาร์ที่ 2 และ 3 ของเดือน) แผนกรังสี 

 

นายแพทย์วิเชษฐ์ ปิยะวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวิทยา
ความชำนาญ : รังสีวิยาวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์