ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงช่วยให้วางใจในการบริการของโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีได้ว่า ทางโรงพยาบาลมีบริการรับส่งผู้ป่วยเพื่อเตรียมกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน: 02-5294533-41 ต่อ 1229, 2039

คณะแพทย์แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นายแพทย์จิรศักดิ์ เปลี่ยนศิริชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00   แผนกศัลยกรรมทั่วไป
อังคาร 08.00-20.00    แผนกศัลยกรรมทั่วไป
พุธ 08.00-17.00   แผนกศัลยกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี 08.00-20.00   แผนกศัลยกรรมทั่วไป
ศุกร์ 08.00-17.00   แผนกศัลยกรรมทั่วไป
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ส่งเสริม พานิชาภรณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-17.00 แผนกศัลยกรรมทั่วไป
อังคาร 08.00-17.00 แผนกศัลยกรรมทั่วไป
พุธ 08.00-17.00 แผนกศัลยกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี 08.00-17.00 แผนกศัลยกรรมทั่วไป
ศุกร์ 08.00-17.00 แผนกศัลยกรรมทั่วไป
เสาร์ - -
อาทิตย์ - -