ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกวิสัญญี

แผนกวิสัญญี

ข้อมูลทั่วไป

แผนกวิสัญญี

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- เครื่อง Anesthesia Unit 2 เครื่อง
- เครื่อง Defibrillator 1 เครื่อง
- เครื่อง Bedside Monitor 4 เครื่อง
- เครื่อง BP. Monitor 2 เครื่อง
- Laryngoscope 3 ชุด
- เครื่อง Electrosugical Unit 4 เครื่อง
- เครื่อง Hematocrit Centrifuge 1 เครื่อง

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกวิสัญญี : 02-5294533 ต่อ 1312, 1316