ศูนย์บริการทางการแพทย์

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

จักษุวิทยา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

จักษุวิทยา

สถานที่ & ติดต่อ

จักษุวิทยา

คณะแพทย์จักษุวิทยา

แพทย์หญิงศรีตุลย์ บัณฑิตย์อาภรณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : จักษุวิทยา
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
อังคาร   โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
พุธ - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
พฤหัสบดี - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
ศุกร์ - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
เสาร์ 17.00-20.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
อาทิตย์ - โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี