ศูนย์บริการทางการแพทย์

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

การตรวจทางห้องปฎิบัติการ
เอกซเรย์ ทั่วไป
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป : 02-9213400-9

คณะแพทย์เวชปฏิบัติ-ทั่วไป

นายแพทย์ชรินชาติ เทียมฉัตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี 17.00-07.00 เวชปฎิบัติทั่วไป
ศุกร์ - -
เสาร์ - -
อาทิตย์ - -

 

นายแพทย์ณัชพล วงศ์กาญจนา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 

 

นายแพทย์นันทศักดิ์ จรุงพรสวัสดิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.00-17.00 เวชปฏิบัติทั่วไป
อังคาร 07.00-17.00 เวชปฏิบัติทั่วไป
พุธ 07.00-17.00 เวชปฏิบัติทั่วไป
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -
อาทิตย์ - -