ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกหู คอ จมูก

แผนกหู คอ จมูก

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ หู คอ จมูก
หู คอ จมูก เป็นอวัยวะสื่อสัมผัสที่สำคัญของร่างกาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอวัยวะสื่อสัมผัสนี้ จึงได้นำเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยร่วมกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญทางด้าน หู คอ จมูก โดยเฉพาะเพื่อให้การวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและนำไปสู่ผลการรักษาที่ได้ผลต่อผู้ป่วย ด้วยเหตุนี้ศูนย์ หู คอ จมูก โรงพยาบาลการุญเวช จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศมารับบริการตรวจรักษาเสมอมา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจโดยเครื่องมือพิเศษ เช่น อัลตร้าซาวน์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้า
การตรวจการได้ยินและใช้เครื่องช่วยฟัง
การผ่าตัดไซนัสทางกล้อง
การรักษาภาวะนอนกรน โดยเครื่อง RF หรือ การผ่าตัด

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกหู คอ จมูก โทร. 02-5294533-41 ต่อ 1234

คณะแพทย์แผนกหู คอ จมูก

แพทย์หญิงปุญชรัสมิ์ สุนทรวิจารณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกหู คอ จมูก
ความชำนาญ : หู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์