ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกห้องผ่าตัด

ข้อมูลทั่วไป

■ ขอบเขตการให้บริการ
- แผนกห้องผ่าตัด ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคที่ต้องทำหัตถการได้ทุกสาขาตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยฉุกเฉิน
■ บริการเฉพาะทาง
ให้บริการผ่าตัดเพื่อการรักษา เกี่ยวกับ ศัลยกรรมทั่วไป และผ่านกล้องทางศัลยกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- เครื่อง Anesthesia Unit 2 เครื่อง
- เครื่อง Defibrillator 1 เครื่อง
- เครื่อง Bedside Monitor 4 เครื่อง
- เครื่อง BP. Monitor 2 เครื่อง
- Laryngoscope 3 ชุด
- เครื่อง Electrosugical Unit 4 เครื่อง
- เครื่อง Hematocrit Centrifuge 1 เครื่อง

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกห้องผ่าตัด