ภาษา

ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
98 กม 46 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร : 0-2529-4533 ถึง 41

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ( F / T )

ตำแหน่ง : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ( F / T )

หน้าที่รับผิดชอบ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ( F / T )
คุณสมบัติ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
กุมารแพทย์

ตำแหน่ง : กุมารแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ตำแหน่ง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
เวรตรวจการพยาบาล ( F / T )

ตำแหน่ง : เวรตรวจการพยาบาล ( F / T )

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิสัญญี

ตำแหน่ง : พยาบาลวิสัญญี

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
วิสัญญี พยาบาล

ตำแหน่ง : วิสัญญี พยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิชาชีพ (RN) Ward/ICU/LR/ER/OR/Nursery

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (RN) Ward/ICU/LR/ER/OR/Nursery

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 9 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
9
เภสัชกร

ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่ การตลาด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ การตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3
นักโภชนาการ

ตำแหน่ง : นักโภชนาการ

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับผิดชอบงานโภชนาการอาหารผู้ป่วยทุกประเภท
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา โภชนาการ
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
พยาบาล ER

ตำแหน่ง : พยาบาล ER

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับผิดชอบงานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
- มีใบประกอบโรคศิลป์
สถานที่ : โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3