ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงนภธร มหามิตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี 17.00. - 20.00 อายุรศาสตร์โรคไต
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์ประจวบ เจนศาสดา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 8.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
อังคาร 8.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พุธ 7.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พฤหัสบดี 8.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
ศุกร์ 8.00-16.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
เสาร์    

 

นายแพทย์ประจักษุ สุภินี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

นายแพทย์อภินันทน์ อภิวัฒนนต์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน                                         เวลา                                                                     สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 17.00-20.00 ศูนย์อายุรกรรม
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์อรุณ เหลืองนิยมกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์ 17.00-20.00 อายุรกรรม
เสาร์ 13.00-20.00 อายุรกรรม