ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ศ.นพ.นพดล วิฑิตสุวรรณกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวิทยา
ความชำนาญ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ประกาศนียบัตรรังสีร่วมรักษา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 17.00-20.00 แผนกรังสี
จันทร์ - -
อังคาร 17.00-20.00 แผนกรังสี
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ 17.00-20.00 แผนกรังสี
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงพียดา ปาร์ค

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวิทยา
ความชำนาญ : รังสีวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 8.00-17.00, 17-20 แผนกรังสี
อังคาร 8.00-17.00 แผนกรังสี
พุธ 8.00-17.00 แผนกรังสี
พฤหัสบดี 8.00-17.00 แผนกรังสี
ศุกร์ - -
เสาร์ 9.00-20.00 (เสาร์ที่ 2 และ 3 ของเดือน) แผนกรังสี 

 

นายแพทย์วิเชษฐ์ ปิยะวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวิทยา
ความชำนาญ : รังสีวิยาวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์