ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กรกฎ นามเสนาะ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูตินารีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ตารางเวลาออกตรวจ
วัน เวลา ศูนย์การแพทย์
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 17.00-20.00 สูตินรีเวชกรรม
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ 17.00-20.00 สูตินรีเวชกรรม
เสาร์ 13.00-20.00 สูตินรีเวชกรรม
 

 

นายแพทย์กังวาลนันต์ ฤทธิธนานันท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูตินารีเวช
ความชำนาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 08.00 - 12.00  แผนกสูตินรีเวช

 

นายแพทย์วรวัธ บุญญาจันทร์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูตินารีเวช
ความชำนาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13.00-17.00 น. แผนกสูตินรีเวชกรรม 
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์เอกราช พงษ์พิษณุ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูตินารีเวช
ความชำนาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  - -
จันทร์ 09.00-17.00  แผนกสูตินรีเวชกรรม
อังคาร 09.00-17.00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
พุธ 09.00-12.00 หรือโดยการนัด แผนกสูตินรีเวชกรรม
พฤหัสบดี 09.00-17.00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
ศุกร์ 09.00-12.00 หรือโดยการนัด แผนกสูตินรีเวชกรรม
เสาร์ - -