ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ธนาชัย ทองตันวรภัทร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : ออร์โธปิดิกส์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร 17.00 - 20.00 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์ภักดิ์สม ราชูภิมล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : X-Ray
ความชำนาญพิเศษ : x-Ray
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 20.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
อังคาร 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พุธ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
ศุกร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
เสาร์    

 

นายแพทย์เธียร ขัตตินานนท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : สาขา ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์

<

<

ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.30-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
อังคาร 08.30-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พุธ 08.30-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พฤหัสบดี 08.30-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
ศุกร์ 08.30-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
เสาร์ 09.00-12.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี