ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ณัฐพงศ์ ธนกัลยารัตน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์  สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน  13.00-16.00 น.   แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 

นายแแพทย์ภาณุวัฒน์ หมดมลทิล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 17.00-20.00 น. ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์วุฒธิเดช นุ่มเนตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมมือและข้อมือ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อังคาร 08.00-17.00 หยุดทุกอังคารที่ 4 ของเดือน
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พุธ 08.00-17.00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พฤหัสบดี 08.00-17.00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศุกร์ 08.00-17.00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เสาร์ - -

 

นายแพทย์สมบัติ แตรตุลาการ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

นายแพทย์อนวัช หวังเปี่ยมศักดิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-13.00 น. แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น. แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศุกร์ 17.00-20.00 น. แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เสาร์ - -