ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ประจวบ  เจนศาสดา

นายแพทย์ประจวบ เจนศาสดา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
รายละเอียด :
จบการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬา สาขา อายุรศาาสตร์โรคเลือด
ปัจจุบัน ปฎิบัติงานที่ โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 8.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
อังคาร 8.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พุธ 7.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พฤหัสบดี 8.00-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
ศุกร์ 8.00-16.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
เสาร์