ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงนภธร   มหามิตร

แพทย์หญิงนภธร มหามิตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
จบการศึกษา แพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขา อายุรศาสตร์ เฉพาะทาง โรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี 17.00. - 20.00 อายุรศาสตร์โรคไต
ศุกร์    
เสาร์