ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ปกรณ์   มีพาณิชย์

นายแพทย์ปกรณ์ มีพาณิชย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
จบการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต(พบ.)
สาขา รังสีวินิจฉัย
ปัจจุบันปฎิบัติงานที่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 16.00 - 20.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -