ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงทิพยธารา   ธาราทิพย์

แพทย์หญิงทิพยธารา ธาราทิพย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย มหิดล สาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย ปัจจุบันปฏิบัติงานที่ศิริราช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 0900 -17.00 รังสีวินิจฉัย