ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงนิชรัตน์   อาลัยผล

แพทย์หญิงนิชรัตน์ อาลัยผล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญ : รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
จบการศึกษาจาก คณะแพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาขา รังสีวิทยาทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 9.00-1700 รังสีวิทยาทั่วไป
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -