ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ธนาชัย   ทองตันวรภัทร

นายแพทย์ธนาชัย ทองตันวรภัทร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : ออร์โธปิดิกส์
รายละเอียด :
จบการศึกษา แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิกดิกส์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
เวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ปัจจุบันปฎิบัติงานที่ โรงพยาบาลบางใหญ่
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร 17.00 - 20.00 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์