ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์เธียร ขัตตินานนท์

นายแพทย์เธียร ขัตตินานนท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : สาขา ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์
รายละเอียด :
จบการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<

<

ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.30-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
อังคาร 08.30-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พุธ 08.30-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พฤหัสบดี 08.30-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
ศุกร์ 08.30-17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
เสาร์ 09.00-12.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี