ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ภักดิ์สม  ราชูภิมล

นายแพทย์ภักดิ์สม ราชูภิมล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : X-Ray
ความชำนาญพิเศษ : x-Ray
รายละเอียด :
รังสีวิทยา คณะแพทย์สาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 20.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
อังคาร 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พุธ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
ศุกร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี 
เสาร์