ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

วิธีป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า

วิธีป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า

วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่

วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่

6 ประโยชน์ของการวิ่ง

6 ประโยชน์ของการวิ่ง

10 ประโยชน์ของน้ำดื่ม

10 ประโยชน์ของน้ำดื่ม

สุดยอด 15 อาหารล้างพิษในร่างกาย

สุดยอด 15 อาหารล้างพิษในร่างกาย

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้หวัด และ ไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัด และ ไข้หวัดใหญ่

วงจรชีวิตของเชื้อมาลาเรีย

วงจรชีวิตของเชื้อมาลาเรีย

การป้องกันวัณโรคโดยทั่วไป

เชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis)

เป็นเชื้อแบคทีเรียขนาดเล็กมากประมาณ 1-5 ไมครอน ระยะฟักตัวประมาณ 4-5 สัปดาห์ แสงอาทิตย์ทำลายเชื้อโรคได้ภายใน 5 นาที ความร้อน 60-70 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 20 และ 5 นาที

ภัยร้าย ไข้หวัดใหญ่ กับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

ไข้หวัดใหญ่ เมื่อติดในผู้ที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (โรคถุงลมโป่งพองหลอดลมอักเสบเรื้อรัง) มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจปัจจัยเสี่ยง หรือ กลุ่มเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้แก่
มีไขมัน
โรคเบาหวาน เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงให้หลอดเลือดอักเสบ

คาวมรู้เบื้องต้น โรค

เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักมีการระบาดช่วงฤดูฝนสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไวรัส มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงกรณีที่มีสมองอักเสบร่วมด้วย มักเกิดจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้