ข่าว

โครงการ

17 พฤศจิกายน 2560

โครงการ

          เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "วิ่งให้ทัน" ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมวิ่งเพื่อสร้างคุณค่าแก่คนพิการ
 
รายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 
 
 
http://theworldmedicalcenter.com/th/new_site/news/detail/?page=  
 
 
โครงการ“วิ่งให้ทัน”-รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน-ร่วมวิ่งเพื่อสร้างคุณค่าแก่คนพิการ