ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีจะทำลายประวัติเวชระเบียนผู้ป่วยปี 2556 ที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี

1 มกราคม 2562

โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีจะทำลายประวัติเวชระเบียนผู้ป่วยปี 2556 ที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี