ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีจะทำลายประวัติเวชระเบียนผู้ป่วยปี 2557 ที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี

13 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานีจะทำลายประวัติเวชระเบียนผู้ป่วยปี 2557 ที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี

.