ข่าว

ส่งความสุขให้กับคุณพ่อกับโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ปทุมธานี

4 ธันวาคม 2560
ส่งมอบความสุขให้คุณพ่อกับโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ปทุมธานี ตลอดธันวาคมเดือนนี้

โครงการ

17 พฤศจิกายน 2560
โครงการ "วิ่งให้ทัน" รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมวิ่งเพื่อสร้างคุณค่าแก่คนพิการ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561