ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพในโครงการประกันสังคม ตรวจตามช่วงอายุ ฟรี

แผนกตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพในโครงการประกันสังคม ตรวจตามช่วงอายุ ฟรี
ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ทำฟันฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

แผนกทันตกรรม
ทำฟันในโครงการประกันสังคม 900 บาท ไม่ต้องสำลองจ่าย
ราคา 900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรโมชั้นตรวจสุขภาพ...LADY

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ...สำหรับผู้หญิง
ราคา 599 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

รายการตรวจสุขภาพ......ผู้หญิงวัยทำงาน

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ......ผู้หญิงวัยทำงาน
ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

รายการตรวจสุขภาพ.....พื้นฐาน

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ.....พื้นฐาน
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

รายการตรวจสุขภาพ.....ผู้สูงวัย

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ....ผู้สูงวัย
ราคา 1,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

รายการตรวจสุขภาพ.....วัยทำงาน

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ.....วัยทำงาน
ราคา 2,199 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

รายการตรวจสุขภาพ......คู่รัก

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ......คู่รัก
ราคา 4,599 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีนไข้หวัด 4 สายพันธ์

แผนกอายุรกรรม, แผนกตรวจสุขภาพ
วัคซีนไข้หวัด 4 สายพันธ์
ราคา 799 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

แมมโมแกรม

แผนกอายุรกรรม, แผนกตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ไวรัสโรต้า (Rotavirus) สำหรับลูกน้อย

แผนกกุมารเวชกรรม
ไวรัสโรต้า (Rotavirus) สำหรับลูกน้อย
ราคา 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

แพคเกจคลอดเหมาจ่าย

แผนกสูตินารีเวช
คลอดเหมาจ่ายราคาพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-5294533-41 ต่อ 1235,2018
ราคา 18,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561