แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

รายการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานี

คลินิคตรวจสุขภาพ
รายการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

แพคเกจวัคซีนไข้เลือดออก

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
แพคเกจวัคซีนไข้เลือดออก
ราคา 9400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรม ขูดมดลูก

ศูนย์สูตินารีเวช
สาเหตุที่ต้องขูดมดลูกเนื่องจากอะไร มีความผิดปกติยังไงถึงต้องขูดมดลูก การแท้งที่หยุดยั้งไม่ได้ มีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ ปวดท้อง ปากมดลูกเปิด มีเลือดออกจากทางช่องคลอดผิดปกติ การขูดมดลูกเพื่อเอาเนื้อเยื่อในมดลูกไปตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติ
ราคา 16000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ผ่าตัดไส้ติ่ง

-
ไส้ติ่งอักเสบ เป็นโรคปวดท้องแบบเฉียบพลันที่พบมากที่สุด มักพบในวัยหนุ่มสาวอายุไม่เกิน 30 ปี สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งชายหญิง
ราคา 50000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ผ่าตัด ไส้เลื่อน

-
ไส้เลื่อนหมายถึงภาวะที่ลำไส้ได้เครื่องที่ออกจากช่องท้องมาสู่ภายนอกเช่นบริเวณขาหนีบ หรืออาจจะเลื่อนมาในตำแหน่งรอยผ่าตัด
ราคา 32000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีน นิวโมคอคคัส

-
สำหรับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี และผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ป้องกันปอดบวมจากนิวโมคอคคัส ได้ด้วยการฉัดวัคซีน
ราคา 3300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

คลินิคตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ราคา 2020 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรม คุณแม่ฝากครรภ์

ศูนย์สูตินารีเวช
โปรแกรม คุณแม่ฝากครรภ์
ราคา 14900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

Package ทำแผลราคาประหยัด

-
Package ทำแผลราคาประหยัด
ราคา 1800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรโมชั้นตรวจสุขภาพ...LADY

คลินิคตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ...สำหรับผู้หญิง
ราคา 599 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561