ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพในโครงการประกันสังคม ตรวจตามช่วงอายุ ฟรี

แผนกตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพในโครงการประกันสังคม ตรวจตามช่วงอายุ ฟรี
ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ทำฟันฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

แผนกทันตกรรม
ทำฟันในโครงการประกันสังคม 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย
ราคา 900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรโมชั้นตรวจสุขภาพ...LADY

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ...สำหรับผู้หญิง
ราคา 599 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

รายการตรวจสุขภาพ......ผู้หญิงวัยทำงาน

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ......ผู้หญิงวัยทำงาน
ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

รายการตรวจสุขภาพ.....พื้นฐาน

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ.....พื้นฐาน
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

รายการตรวจสุขภาพ.....ผู้สูงวัย

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ....ผู้สูงวัย
ราคา 1,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

รายการตรวจสุขภาพ.....วัยทำงาน

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ.....วัยทำงาน
ราคา 2,199 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

รายการตรวจสุขภาพ......คู่รัก

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ......คู่รัก
ราคา 4,599 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพคเกจฝากครรภ์

แผนกตรวจสุขภาพ, แผนกเวชปฏิบัติ-ทั่วไป, แผนกรังสีวิทยา, แผนกสูตินารีเวช, แผนกกุมารเวชกรรม, แผนกห้องปฏิบัติการ, แผนกห้องคลอดเด็กอ่อน
แพคเกจฝากครรภ์เพื่อคนที่คุณรัก
ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพคเกจทันตกรรม

แผนกทันตกรรม
แพคเกจทันตกรรม จัดฟันแบบใส ไร้เหล็ก ฝังรากฟันเทียม
ราคา 39,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562