แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ๊คเกจบัตรรักสุขภาพ 6 รายการ

แผนกอายุรกรรม, แผนกตรวจสุขภาพ, แผนกเวชปฏิบัติ-ทั่วไป, แผนกรังสีวิทยา, แผนกห้องปฏิบัติการ
แพ๊คเกจบัตรรักสุขภาพ 6 รายการ
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ตรวจสุขภาพในโครงการประกันสังคม

แผนกอายุรกรรม, แผนกตรวจสุขภาพ
ตรวจตามช่วงอายุ ฟรี
ราคา 1 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ทำฟันฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

แผนกทันตกรรม
ทำฟันในโครงการประกันสังคม 900 บาท ไม่ต้องสำลองจ่าย
ราคา 900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีนไข้หวัด 4 สายพันธ์

แผนกอายุรกรรม, แผนกตรวจสุขภาพ
วัคซีนไข้หวัด 4 สายพันธ์
ราคา 799 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรโมชั้นตรวจสุขภาพ...LADY

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ...สำหรับผู้หญิง
ราคา 599 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

รายการตรวจสุขภาพ......ผู้หญิงวัยทำงาน

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ......ผู้หญิงวัยทำงาน
ราคา 1499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

รายการตรวจสุขภาพ.....พื้นฐาน

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ.....พื้นฐาน
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

รายการตรวจสุขภาพ.....ผู้สูงวัย

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ....ผู้สูงวัย
ราคา 1999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

รายการตรวจสุขภาพ.....วัยทำงาน

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ.....วัยทำงาน
ราคา 2199 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

รายการตรวจสุขภาพ......คู่รัก

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ......คู่รัก
ราคา 4599 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

คลอดราคาพิเศษ

แผนกสูตินารีเวช
แพคเก็จคลอด นอนห้องเดี่ยวชำระราคาห้องคู๋
ราคา 18500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

แมมโมแกรม

แผนกอายุรกรรม, แผนกตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ราคา 2500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ไวรัสโรต้า (Rotavirus) สำหรับลูกน้อย

แผนกกุมารเวชกรรม
ไวรัสโรต้า (Rotavirus) สำหรับลูกน้อย
ราคา 2900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561