ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว , ห้องพิเศษ VIP

ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว , ห้องพิเศษ VIP แยกโซนห้องรับแขก กว้างขวาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ห้องพักเตียงคู่

ห้องพักเตียงคู่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักเตียงรวม

ห้องพักผู้ป่วยเตียงรวม

ห้อง ICU

ห้อง ICU มีเครื่องติดตามสัญญาณชีวิต มีทีมแพทย์ พยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและห้องแยกโรคผู้ป่วยเฉพาะเพื่อป้องกันและควบคุ้มการติดต่อ.

ห้องรอคลอดรวม

ห้องรอคลอดรวม โดยมีทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีแพทย์และทีมพยาบาลให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด กว้างขว้างสะดวกสบาย พร้อมระบบป้องกันความปลอดภัย และอัคคีภัยตามมาตรฐานโรงพยาบาล