ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักเตียงคู่


คุณลักษณะห้อง

ห้องพักเตียงคู่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

อาหาร

-บริการอาหารสำหรับคนไข้
-อาหารธรรมดา
-อาหารพิเศษ+อาหารเฉพาะโรค
-อาหารทางสายยาง
-แยกภาชนะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ตู้เย็น
- ตู้เสื้อผ้า
-โทรศัพท์
-กระติกน้ำร้อน