ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้อง ICU


คุณลักษณะห้อง

ห้อง ICU เครื่องติดตามสัญญาณชีวิต สามารถติดต่อได้จากศูนย์ควบคุมส่วนกลาง เตียงปรับระดับอัตโนมัติด้วยไฟฟ้า พร้อมปุ่มกดเรียกพยาบาล มีทีมแพทย์ พยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและห้องแยกโรคผู้ป่วยเฉพาะเพื่อป้องกันและควบคุ้มการติดต่อ.

อาหาร

-บริการอาหารสำหรับคนไข้
-อาหารธรรมดา
-อาหารพิเศษ+อาหารเฉพาะโรค
-อาหารทางสายยาง
-แยกภาชนะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้อง ICU เครื่องติดตามสัญญาณชีวิต สามารถติดต่อได้จากศูนย์ควบคุมส่วนกลาง เตียงปรับระดับอัตโนมัติด้วยไฟฟ้า พร้อมปุ่มกดเรียกพยาบาล มีทีมแพทย์ พยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและห้องแยกโรคผู้ป่วยเฉพาะเพื่อป้องกันและควบคุ้มการติดต่อ.