ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องรอคลอดรวม


คุณลักษณะห้อง

ห้องรอคลอดรวม โดยมีทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีแพทย์และทีมพยาบาลให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด กว้างขว้างสะดวกสบาย พร้อมระบบป้องกันความปลอดภัย และอัคคีภัยตามมาตรฐานโรงพยาบาล

อาหาร

-บริการอาหารสำหรับคนไข้
-อาหารธรรมดา
-อาหารพิเศษ+อาหารเฉพาะโรค
-อาหารทางสายยาง
-แยกภาชนะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องรอคลอดรวม โดยมีทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีแพทย์และทีมพยาบาลให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด กว้างขว้างสะดวกสบาย พร้อมระบบป้องกันความปลอดภัย และอัคคีภัยตามมาตรฐานโรงพยาบาล