ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ

ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงช่วยให้วางใจในการบริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ได้ว่า ทางโรงพยาบาลมีบริการรับส่งผู้ป่วยเพื่อเตรียมกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ: 02-9213400-9 ต่อ 2114

คณะแพทย์ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ

นายแพทย์วิเชียร รัตนโชติรัตนา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : ศัลยทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 07.00 - 17.00 kARUNVEJ  HOSPITAL
อังคาร 07.00 - 17.00 kARUNVEJ  HOSPITAL
พุธ 07.00 - 17.00 kARUNVEJ  HOSPITAL
พฤหัสบดี 07.00 - 17.00 kARUNVEJ  HOSPITAL
ศุกร์ 07.00 - 17.00 kARUNVEJ  HOSPITAL
เสาร์    

 

นายแพทย์อนุภาพ ตรีภาค

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศัลยกรรมทั่วไปอุบัติเหตุ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม-ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17.00-07.00 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
อังคาร 17.00-07.00 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
พุธ - โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 17.00-07.00 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ - โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
เสาร์ - โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
อาทิตย์ 08.00-12.00 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์