ศูนย์บริการทางการแพทย์

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

จักษุวิทยา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

จักษุวิทยา

สถานที่ & ติดต่อ

จักษุวิทยา

คณะแพทย์จักษุวิทยา

แพทย์หญิงศรีตุลย์ บัณฑิตย์อาภรณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : จักษุวิทยา
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ - โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
อังคาร   โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
พุธ - โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี - โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ - โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
เสาร์ 17.00-20.00 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์
อาทิตย์ - โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์