ข่าวสารภายในองค์กร

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

15 กรกฎาคม 2560
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

30 มิถุนายน 2560
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

งานโรงพยาบาลครบรอบ 2 ปี วันที่12 มิถุนายน 2560

12 มิถุนายน 2560
งานโรงพยาบาลครบรอบ 2 ปี วันที่12 มิถุนายน 2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

31 พฤษภาคม 2560
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560

30 เมษายน 2560
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560

การตรวจสุขภาพผู้ประกันตนโรงพยาบาลการุญเวช รัตนาฯ ประจำปี 2560

28 เมษายน 2560
การตรวจสุขภาพผู้ประกันตนโรงพยาบาลการุญเวช รัตนาฯ ประจำปี 2560

อบรมอุบัติภัยหมู่ ปี2560

10 เมษายน 2560
อบรมอุบัติภัยหมู่ ปี2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

31 มีนาคม 2560
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ออกกน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

28 กุมภาพันธ์ 2560
ออกกน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

31 มกราคม 2560
ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

14 มกราคม 2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ วาระขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560

12 มกราคม 2560
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ วาระขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560

ตัวแทนผู้อำนวยการ รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร์ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

5 มกราคม 2560
ตัวแทนผู้อำนวยการ รพ.การุญเวช รัตนาธิเบศร์ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

กิจกรรมอบรม First Aid & CPR

19 ตุลาคม 2559
วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

9 มกราคม 2559
กิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559