แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

รายการตรวจสุขภาพผู้ประตนของโรงพยาบาล

คลินิคตรวจสุขภาพ
รายการตรวจสุขภาพผู้ประตนของโรงพยาบาล
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

รายการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลการุญเวช รัตนาฯ

คลินิคตรวจสุขภาพ
รายการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลการุญเวช รัตนาฯ
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซม

คลินิคตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซม
ราคา 15000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

แพคเกจวัคซีนไข้เลือดออก

เวชปฏิบัติ-ทั่วไป
แพคเกจวัคซีนไข้เลือดออก
ราคา 9400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์

คลินิคตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์ เพื่อสมัครงานหรือทำใบขับขี่
ราคา 320 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพปี2560

คลินิคตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพปี2560 ตามวัยอายุและความเหมาะสม
ราคา 4500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมการฉีดวัคซีน

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
โปรแกรมวัคซีนราคาประหยัด
ราคา 1500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

วัคซีนป้องกันท้องเสีย

ศูนย์กุมารเวชกรรมทั่วไป
วัคซีนป้องกันท้องเสีย จาก ไวรัสโรต้า 3 doses ใน 4 เดือน
ราคา 3400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

-
6 กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีด
ราคา 1500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

วัคซีน นิวโมคอคคัส

-
สำหรับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี และผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ป้องกันปอดบวมจากนิวโมคอคคัส ได้ด้วยการฉัดวัคซีน
ราคา 3300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

การตรวจมะเร็งปากมดลูก

คลินิคตรวจสุขภาพ
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
ราคา 1450 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

วัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูตินารีเวช
โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นโรคที่พบมากและมีอันตรายการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของผู้หญิงไทย เชื้อไวรัส HPV สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังนั้นวัคซีนป้องกันโรคมะเร้งปากมดลูกจากเชื้อ HPV
ราคา 7400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรม ขูดมดลูก

ศูนย์สูตินารีเวช
สาเหตุที่ต้องขูดมดลูกเนื่องจากอะไร มีความผิดปกติยังไงถึงต้องขูดมดลูก การแท้งที่หยุดยั้งไม่ได้ มีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ ปวดท้อง ปากมดลูกเปิด มีเลือดออกจากทางช่องคลอดผิดปกติ การขูดมดลูกเพื่อเอาเนื้อเยื่อในมดลูกไปตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติ
ราคา 16000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

คลินิคตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ราคา 2020 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรม คุณแม่ฝากครรภ์

ศูนย์สูตินารีเวช
โปรแกรม คุณแม่ฝากครรภ์
ราคา 14900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมคุณแม่เจาะเลือดครั้งแรก

-
-
ราคา 2200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมรับดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมรับดูแลผู้สูงอายุ
ราคา 14840 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก

-
คุณเป็น ริดสีดวงหรือไม่ คันรอบๆปากทวารหนัก มีก้อนยื่นออกมากจากทวารหนัก มีเลือดสดๆออกมาตามหลังอุจจาระ
ราคา 35000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560