แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส และก่อนมีบุตร

-
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส และก่อนมีบุตร
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2561

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตน

-
ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตน โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

-
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2561