ประชาสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส และก่อนมีบุตร

27 กุมภาพันธ์ 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส และก่อนมีบุตร

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส และก่อนมีบุตร

โปรแกรมผู้ชาย – 1690 บาท

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ตรวจการเป็นพาหะนำโรคธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
ตรวจหมู่เลือด (ABO, Rh)
ตรวจหาภูมิคุ้มกัน และเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg, HbsAb)
ตรวจซิฟิลิส หาปฏิกิริยาเลือดบวก (Venereal Disease Research Laboratory)
ตรวจเอดส์ หาปฏิกิริยาเลือดบวก (Anti-HIV)

 

โปรแกรมผู้หญิง – 1890 บาท

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
ตรวจการเป็นพาหะนำโรคธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count)
ตรวจหมู่เลือด (ABO, Rh)
ตรวจหาภูมิคุ้มกัน และเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg, HbsAb)
ตรวจซิฟิลิส หาปฏิกิริยาเลือดบวก (Venereal Disease Research Laboratory)
ตรวจเอดส์ หาปฏิกิริยาเลือดบวก (Anti-HIV)
ตรวจภูมิต้านทานต่อไวรัสหัดเยอรมัน (Rubella IgG)