ประชาสัมพันธ์

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตน

27 กุมภาพันธ์ 2560

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตน

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตน โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3

สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคมโรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3
สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ได้ฟรี

รายการตรวจ

รายการตรวจ

อายุ

15-17

18-19

20-24

25-34

35-49

50-54

55 ปีขึ้นไป

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

o

o

o

o

o

o

o

เอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)

o

o

o

o

o

o

o

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)

 

o

o

o

o

o

o

ตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol & High Density Lipoprotine)

 

 

o

o

o

o

o

ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg)

 

 

 

o

o

o

o

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)

 

 

 

 

o

o

o

ตรวจเลือดในอุจจาระ (Fecal Occult Blood Test)

 

 

 

 

 

o

o

ตรวจปัสสาวะ (Urinary Analysis)

 

 

 

 

 

 

o

ตรวจการทำงานของไต (Creatine)

 

 

 

 

 

 

o

 

วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560

สนใจติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3
88, 90, 92 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2729-3000
โทรสาร : 0-2729-5050