ประชาสัมพันธ์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

9 มีนาคม 2560

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (ชนิด 4 สายพันธุ์)

- ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1)
- ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2)
- ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria
- ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata

ราคา 890 บาท
ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3
โทร. 0-2729-3000 ต่อ 5100