ประชาสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

9 มีนาคม 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

โปรแกรมที่ 1 (Silver Program)
- ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
- เอกซเรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-Ray)
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
- ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinary Analysis)
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
- ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride)
- ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
- ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)
ราคา 1,200 บาท

โปรแกรมที่ 2 (Gold Program)
- ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
- เอกซเรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-Ray)
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
- ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinary Analysis)
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
- ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
- ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
- ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
- ตรวจโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
- ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
ราคา 1,900 บาท

โปรแกรมที่ 3 (Platinum Program)
- ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
- เอกซเรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-Ray)
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
- ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinary Analysis)
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
- ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
- ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
- ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
- ตรวจโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
- ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
- ตรวจภาวะโภชนาของร่างกาย (Albumin, Globulin)
- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg)
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAb)
- ตรวจหาระดับสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (Carcinoembryonic Antigen)
ราคา 2,900 บาท

โปรแกรมที่ 4 (Diamond Program)
- ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
- เอกซเรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-Ray)
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
- ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinary Analysis)
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
- ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
- ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
- ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)
- ตรวจโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
- ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
- ตรวจภาวะโภชนาของร่างกาย (Albumin, Globulin)
- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg)
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAb)
- ตรวจหาระดับสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (Carcinoembryonic Antigen)
- ตรวจหาพยาธิ และเม็ดเลือดในอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood)
- ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alfa-Fetoprotine)
- ตรวจอวัยวะช่องท้องส่วนบน (Ultrasound of Upper Abdomen)
ราคา 3,900 บาท

ข้อเสนอแนะการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ควรงดน้ำ งดอาหารอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
กรุณาติดต่อสอบถาม นัดวัน-เวลา และข้อเสนอแนะการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3 แผนก Check Up
โทร. 0-2729-3000 ต่อ 8200, 8201